Weetjes!!!!!!! Instelproblemen Veel filmers stellen door onwetendheid hun camera niet optimaal . Deze problemen ontstaan deels doordat handleidingen nogal eens te kort schieten met een goede uitleg. Het is dan jammer, als door onjuiste instellingen, de optimale kwaliteit van de camera niet gehaald wordt.   Tip 1a Beeldkwaliteit Bij het instellen van de beeldkwaliteit zijn er meerdere mogelijkheden. Als je niet weet wat het verschil is tussen bijvoorbeeld 1080i en 1080p ga dan na bij welke instelling de hoogste bit rate wordt opgegeven. In je handleiding staat waarschijnlijk een tabel, je leest bijvoorbeeld: 1080/50p - 28 Mbit/sec. Het getal 28 geeft aan hoeveel digitale informatie per seconde wordt opgenomen. Kies voor de instelling met de hoogste waarde, want die geeft de beste beeldkwaliteit. Tip 1b Bit rate Regelmatig zien we ook dat de bit rate in de handleiding niet wordt genoemd, De fabrikant werkt dan met een eigen systeem van kwaliteitsaanduiding bijvoorbeeld: [PH], [HA], [HG] enz. Het is niet duidelijk waar de letters voor staan, maar in de tabel zien we dat voor een SD-kaart van 16 GB de opnamelengte in de stand [PH] 1 uur en 30 min. is en in de stand [HA] 2 uur enz. Kies in dit geval voor de instelling met de kortste opnamelengte, je kiest daardoor voor de hoogste digitale informatie/sec en daardoor de hoogste beeldkwaliteit. Tip 2 Geluidsinstellingen Bij de geluidsinstellingen is vaak een keuze te maken uit 12 bit of 16 bits, zonder uitleg roept dit vragen op. De getallen 12 en 16 geven de digitale woordlengte aan, anders gezegd een rij van 12 of een rij van 16 enen en nullen. Meer enen en nullen betekent dat er meer informatie wordt vastgelegd. Bij 16 bit kun je CD kwaliteit bereiken, allerlei externe factoren bepalen of je dat haalt. Tip 3 Intelligent contrast Het valt ook op dat waardevolle functies niet altijd worden benut.  “Intelligent contrast” werkt als volgt. Wanneer je een tiltbeweging maakt van een gevel van een gebouw en langzaam omhoog beweegt, ontstaat een klassiek probleem. De hoge lichtsterkte van lucht bederft het shot, de belichtingsautomaat corrigeert zodanig, dat de gevel donker wordt en de lucht minder helder. Bij het gebruik van de intelligente contrastregeling zien we dat de belichting van de gevel gelijk blijft en de helderheid van de luchtpartij netjes wordt aangepast zie fig. 3. Onderzoek voor jouw camera, of je beschikt over een functie die het klassieke contrastprobleem voorkomt en probeer het uit.