AGENDA Iedere 2de en 4de woensdag van de maand, om 19,30u, in zaal 1 van het cultureel centrum van Genk (zie liggingsplan). Dat zijn dan bijeenkomsten in de vorm van vorming of besprekingen of een effectieve work shops. 2019-2020 10-11-13-15-16-17     november De fotoclub/beeldgroep Alternatief houdt de fotentoonstelling zien.19 in zaal Casino te Genk-Waterschei. Voor Videofilmclub Genk is er een projectieruimte voorzien waar we  ons als club kunnen profileren. 13-november 18u30 Bestuursvergadering 19u30 Clubvergadering 27-november 19u30 Clubvergadering 11-december 18u30 Bestuursvergadering 19u30 Clubvergadering 08-januari 9u30 Nieuwjaarsdrink en Clubwedstijd “Natuur in de herfst en/of winter” 22-januari 18u30 Bestuursvergadering 19u30 Clubvergadering VERSLAGEN Maandveslag   Vergadering woensdag 27/11/2019   Verontschuldigd: Paul Kennes, Victor Corstjens, Albert Kellens, Jos Aerts,                               Gerard Lambrichts, Frans Clijmans, Francis Struyven, Math Velders en                               Walter De Cock.     Toekenning van de jaarlijkse toelage voor verenigingen door de stad Genk aan onze club voor het jaar 2019:  191,83 euro.   Voor ruim 250 enthousiaste toeschouwers in een afgeladen volle zaal “De Drieschaar” in As was de voorstelling van “75 jaar Bevrijding van Asch” een groot succes. Onze club werd hier optimaal in de picture gezet en dit vooral dankzij de inzet van Leon Geets en Ivan Kelher. Proficiat heren en nogmaals van harte bedankt !!!  Ook speciale dank aan de cameramannen van onze club: Walter De Cock, Roger Henderickx, Francis Struyven en Roger Frederix. Er zijn reeds 70 Dvd’s verkocht en er moeten er nog bijgemaakt worden !   Van de videoclub LAS uit Maastricht ontvingen we een uitnodiging om op 20/01/2020 aanwezig te zijn op hun Filmgala. Met hoeveel clubleden we daar aanwezig zullen zijn zal bij één van de volgende vergaderingen afgesproken worden.   Ivan Kelher gaat een lijst opmaken van niet meer “up to date”(afgedankt) videomateriaal om op te ruimen. Clubleden die geïnteresseerd zijn in zulke afdankertjes kunnen dat gratis verkrijgen.   Breedbeeld nodigt onze club uit om het lidgeld voor 2020 te betalen. Bij de volgende bestuursvergadering zullen we daar de nodige aandacht aan besteden.   Filmpjes uit de oude doos:  Roger Frederix  Politiecontrole                                                Leon Geets   Kroatië                                                Ivan Kelher  De Hoge Veluwe Vergadering woensdag 13/11/2019   Verontschuldigd: Paul Kennes, Math Velders en Leon Geets   Alle clubleden worden op 26 november om 20u  uitgenodigd in zaal De Drieschaar, Schuttenberg- straat 2, As voor de filmvoorstelling “75 jaar bevrijding van Asch” waaraan verschillende leden van onze club hebben meegewerkt.   Op het einde van elk jaar nodigen wij u uit uw lidmaatschap te vernieuwen. Daarom vragen we u uw lidgeld te betalen voor 1 december. Voor 2020 betaalt u 40 euro (per koppel: 40 + 20 = 60 euro) U kan ook kiezen voor: lidgeld voor – de club + CVB: 40 + 35 = 75 euro – de club + NAB.2: 40 + 54 = 94 euro – de club + CVB + NAB.2: 40 + 35 + 54 = 129 euro   Omdat onze koffienamiddag van donderdag 17 oktober een succes was, hebben we besloten dit 2 maal per jaar te organiseren.   Aangezien nieuwe leden het meestal niet gemakkelijk hebben om zich snel thuis te voelen in een videoclub (omdat ze het ABC van het filmen en monteren niet onder de knie hebben) gaan we vanaf 2020 elke 4de woensdag van de maand van18u30 tot 19u30 lessen organiseren.   Films: Jim Stassen: Met de hond op stap             Leon Geets:  Zien.19                                  Trailer: Zien.19            Ivan Kelher: Madeira            Walter De Cock: Slipjacht 2019                                        St. Martinuswandeling Herenstraat en zijstraten 2019   Vergadering woensdag 23/10/2019   Verontschuldigd: Walter De Cock, Math Velders, Paul Kennes, Jos Aerts, Victor Corstjens, Nicole Vangeneugden, Simone Reynders, Jozef Peeters, Frans Clijmans, Monique Lemaire, Harm Meijer.   Op zondag 10/11/2019 (van 13u tot 17u) en maandag 11/11/2019 (van 13u tot 20u) gaan we onze club voorstellen in het Casino van Waterschei-Genk, André Dumontlaan 2, en dit tijdens de foto- tentoonstelling “zien.19”. Mogen we op jullie medewerking rekenen door op één van die data aanwezig te zijn gedurende een paar uurtjes. Stuur daarvoor een mail naar Roger Frederix (roger.frederix.paredis@proximus.be) om de dag en uren mede te delen dat je aanwezig kan zijn. De voorlopige planning ziet er uit als volgt:   Zondag 10/11: 10u tot 15u: Leon Geets + Jim Stassen + ...                           15u tot 17u: Roger Henderickx + …   Maandag 11/11: 13u tot 16u: Leon Geets + Jim Stassen + …                              16u tot 20u: Roger Frederix + …   Films: Ivan Kelher - Fietsen door de bomen                                - Madeira Vergadering woensdag 09 oktober 2019 Verontschuldigd:     Paul Kennes, Roger Frederix en Math Velders Vertoonde filmpjes:  - Clubreis naar Herve van Jos Aerts  - Korte versie van de 5 geïnterviewden m.b.t. de documentairefilm van "75 jaar bevrijding Asch" van Leon Geets. 17 oktober 2019:   Vergeet niet onze koffienamiddag op donderdag 17/10/2019  van 14u tot 17u in zaal 1. De vrouwen, familie en vrienden zijn ook welkom ! Er worden filmpjes "uit de oude doos" vertoond. 29 oktober 2019:                       Vertoning van de docufilm 'Dubbelmoord' van Eddy Vandepoel om 20 uur in zaal De Drieschaar te AS. We gaan er met enkele leden van onze club naar toe om de projectietechniek te bekijken.                                  En natuurlijk ook voor de inhoud van de film. Inkom: € 5.00 10, 11, 13,15,16,17,18 & 20-oktober 2019:   De fotoclub/beeldgroep Alternatief houdt de fotentoonstelling zien.19 in zaal Casino te Genk-Waterschei. Voor Videofilmclub Genk is er een projectieruimte voorzien waar we ons als club kunnen profileren. Een planning van onze eventuele aanwezigheid moet nog worden opgesteld. 26 november 2019: Onze documentaire over "75 jaar bevrijding Asch" wordt 's avonds om 20 uur in zaal GSC De Drieschaar - Schuttenbergstraat 2 te As  geprojecteerd. De flyer zal Leon Geets nog versturen via e-mail. Oproep aan al onze leden om aanwezig te zijn op deze projectie.                                                  Inkom: € 5.00  - Mogelijkheid om een DVD te kopen aan € 10.00. 08 januari 2020:    Omwille van de drukke bezigheden is besloten om de clubwedstrijd met als thema 'Mijn Dorp' uit te stellen naar juni 2020. Het moet wel mogelijk zijn om een kort filmpje (interludium) van 3 a 4 minuten over de pracht van de natuur te filmen in de herfst- of winterperiode. 07 maart 2020:   Op dit ogenblik mikken we om op deze dag alsnog onze  Stadsgalaprojectie te houden in de Schouwburg te Genk, met opening naar alle amateurfilmers. VAF Breedbeeld subsidieert nl. bepaalde projecten. En daarom onderzoeken we momenteel als we in aanmerking komen voor een eventuele toelage. Indien dit niet het geval is blijft het bij een gewone clubgalawedstrijd. Voorjaar 2020:      Een dergelijke subsidie van VAF Breedbeeld wordt momenteel ook door ons aangevraagd /onderzocht door een reeks cursussen te geven  (aan een breder publiek) over alle facetten van onz hobby. Het is de bedoeling om zo nieuwe leden te krijgen Vergadering woensdag 25/09/2019   Verontschuldigd: Victor Corstjens - Paul Kennes   Wij verwelkomen een nieuw lid: Albert Kellens, Truyenlandstraat 7, 3600 Genk –                                                    gsm - 0486/83 65 53                                                     E-mail - albert@kellens.info   Door het goede weer en goede gidsen was onze clubuitstap naar “Het land van Herve” een succes !   Films: Roger Henderickx - Clubreis naar “Het land van Herve”                                           - Historische koetsenparade in Maaseik 2019            Jos Aerts – 3 trailers over “De zomer van 2019 in Zuid Tirol”            Leon Geets – De bevrijding van Asch 75 jaar (Interview met Piet Vangompel)   Vergadering woensdag 11/09/2019  Verontschuldigd : Paul Kennes Zes leden van onze club hebben meegewerkt aan het filmen van de herdenking van de 75ste verjaardag van “De bevrijding van Asch”. Op dinsdag 26/11/2019 zal in GSC De Drieschaar, Schuttenbergstraat 2, te As de film aan het grote publiek vertoond worden.   Op zaterdag 9/11/2019 gaan we onze club voorstellen in zaal Casino van Genk en dit ter gelegenheid van de foto-expositie “Zien 2019”.Leon Geets gaat de verdere details hiervan uitwerken.   Onze clubgala van 7/03/2020 zou doorgaan in zaal 4 van het stadhuis van Genk. Maar … dan kunnen we niet beschikken over de tribune … Daarom zal onze voorzitter, Walter,  proberen de stadsschouwburg te reserveren. Eén van de voorwaarden zal dan waarschijnlijk zijn dat films van andere Genkse clubs ook mogen meedoen. Dan wordt de gala georganiseerd onder de naam van “Het Genks Filmgala”.   Op de koffienamiddag van 17 oktober van 14u tot 17u zijn ook onze vrouwen, kinderen, vrienden en kennissen van harte welkom zijn ! Elk lid mag 1 filmpje van maximum 10 minuten met ”We transfer” doormailen en dit ten laatste op 10 oktober naar Leon Geets. Het is de bedoeling dat we hoogstens anderhalf uur films vertonen. Daarom zal er een selectie gedaan worden welke filmpjes geprojecteerd zullen worden. Een gezellige babbel, een lekker stuk Limburgse vlaai en daar boven op een heerlijke kop koffie mogen niet ontbreken !   Voor wat betreft onze gezamenlijke filmdag over één bepaald onderwerp, zijn we nog aan het brainstormen (plaats en datum). Wat we nu al kunnen vermelden is dat elk lid ZIJN beelden schiet en ZIJN eigen montage maakt. Enkele voorstellen: De Stiemerbeekvallei, C-mine, het Thorpark, de Wisse in Stokkem, …   Op woensdag 8 januari 2020 om 19u30 in zaal 1 is onze clubwedstrijd met als onderwerp “Mijn dorp” geprogrammeerd. Sommigen zitten een beetje met de handen in het haar … Daarom stellen we voor om, degenen die dat wensen, met 2 samen te werken: een ancien + een nieuw lid …   Films: Leon Geets  – Trailer over “De bevrijding van Asch”                                 – Voorlopige montage van “De bevrijding van Asch”                                 – Film over Breughel (t.g.v. “Het Breugheljaar in Bokrijk”)                                 – Bokrijk 1913 (film van de videoclub van Diepenbeek)   Bestuursvergadering maandag 26/08/2019 Verontschuldigd: Paul Kennes   Leon Geets zal vanaf heden samen met Walter, Victor, Paul, Ivan en Roger deel uitmaken van het bestuur. Van harte welkom !   Lidgeld voor 2020: in november hernieuwen we ons lidmaatschap en voor het volgend jaar zal dat 40 euro p/p bedragen. Koppels betalen 40 + 20 = 60 euro. Iedereen is vrij om naast onze club ook aan te sluiten bij CVB (35 euro) en/of nab 2.0 ( 54 euro). Mogen wij u uitnodigen om het lidgeld te betalen ten laatste op 30/11/2019 op het rekeningnummer van de club: BE74 9792 6482 9607 (met de vermelding: lidgeld 2020 + naam en voornaam)   Onze volgende clubwedstrijd met als onderwerp “Mijn Dorp” zal doorgaan in zaal 1 op woensdag 8/01/2020 om 19u30. De filmpjes moeten via we transfer doorgemaild worden naar Leon Geets (info@geetsleon.be)  ten laatste op 20/12/2019. Die avond houden we samen met de echtgenotes ook onze nieuwjaarsreceptie.   Onze clubgala zal plaatsvinden op zaterdag 7/03/2020 in zaal 4 om 19u00. De andere Limburgse videoclubs worden eveneens uitgenodigd om deel te nemen aan de Gala. Er zal maximum 75 minuten geprojecteerd worden. Indien nodig wordt er voorgeselecteerd.   Noteer alvast donderdag 17 oktober 2019  want dan organiseren wij in zaal 1 van 14u tot 17u een gezellige koffienamiddag. De echtgenotes zijn dan natuurlijk ook welkom ! Naast een stukje heerlijke Limburgse vlaai worden er enkele filmpjes uit de “oude doos” vertoond.   De clubuitstap van zaterdag 14 september naar “Het land van Herve” is niet meer zo ver af. Voor wat betreft de betalingen aan gidsen en het avondeten is het beter dat we het geld op voorhand betalen aan onze penningmeester, Victor. Daarom stelt het bestuur voor dat we 50 euro p/p storten op het rekeningnummer van de club: BE74 9792 6482 9607 en dit voor 8/09/2019.   Vergadering woensdag 28/08/2019 Verontschuldigd: Paul Kennes   De volgende workshops worden herhaald:                  –  “Vasco Da Gama” door Leon Geets (2x)