AGENDA Iedere 2de en 4de woensdag van de maand, om 19,30u, in zaal 1 van het cultureel centrum van Genk (zie liggingsplan). Dat zijn dan bijeenkomsten in de vorm van vorming of besprekingen of een effectieve work shops. 2019 09-januari 18u30 Bestuursvergadering 19u30 Nieuwjaarsdrink Bestuursverkiezing !!!!! 23-januari 19u30 Clubvergadering bespreking van ingezonde filmpjes voor Gala wedstrijd 13-februari 18u30 Bestuursvergadering 19u30 Clubvergadering 27-februari 19u00 Clubwedstrijd  “GALA wedstrijd” in zaal 4 13-maart 18u30 Bestuursvergadering 19u30 Techniek BELICHTING op basis van het ABC van het filmen  16-maart Van 13u tot 16u Clubvoorstelling in de bibliotheek Genk In het kader van het project “Verrekijker” van de cultuurraad stad Genk 27-maart 19u30 Clubvergadering 10-april 18u30 Bestuursvergadering 19u30 Clubvergadering 24-april 19u30 Techniek GELUID op basis van het ABC van het filmen 08-mei 18u30 Bestuursvergadering 19u30 Clubvergadering 22-mei 19u30 Werken met een Green Screen door Leon Geets VERSLAGEN Maandveslag Bestuursvergadering (dinsdag 11/12/2018)   Clubwedstrijd 1-minuutfilm:   Techniek:  Ivan Kelher  en Math Velders   Jury: Walter De Cock - Luc Borgers en Willy Van Puyenbroek   Prijs: de winnaar krijgt een diploma met kader ...   Er zullen 24 filmpjes vertoond worden.   Pauze: na filmpje nr. 12   Roger Henderickx zal de drankbedeling en de kassa doen. Ondertussen is de winnaar bekend nl. Leon Geets met de film "mijn pint ons pintje" Dikke Proficiat Leon !!! Het talrijk opgekomen publiek en wij als club kunnen fier terug blikken op een geslaagde avond.   Nieuwjaarsvergadering: 9/01/2019 om 19u30 in zaal 1:   Alle leden met hun partners zijn welkom.   Er worden per persoon 3 hapjes + champagne + 1 consumptie geserveerd.   De winnaar van de clubwedstrijd 1-minuutfilm wordt die avond gehuldigd.   Films “Uit de oude doos” worden van onder het stof gehaald  en vertoond.   Clubgala: 27/02/2019 om 19u00 in zaal 4:   Techniek:  Ivan Kelher en Math Velders   Omdat de jurering op voorhand gebeurt moeten de deelnemende filmpjes binnen zijn bij Paul   Kennes (op stick of via WeTransfer) ten laatste op 2/02/2019.   Onder het toeziend oog van Walter De Cock zal een driekoppige jury (bij Walter thuis) de films      jureren zodat er tijdens de gala niet te veel tijd verloren gaat aan de juryverslagen.   Prijzen: alleen de winnaars van goud, zilver en brons zullen gehuldigd worden.   Bij de ingang zal – een programmaboekje aangeboden worden.                               – een pot voor een vrijwillige steunbijdrage aan de club voorzien zijn.   Promotie: de burgemeester, zijn schepenen en raadsleden van de stad Genk, de andere       videoclubs  van Limburg zullen via een reclamefolder ruim op voorhand uitgenodigd worden.   Workshops: breng best telkens uw camera mee !   23/01/2019: Laatste check voor de deelnemende filmpjes aan de gala-avond, voor diegene                           die dit wensen                      Techniek op basis van het ABC van het filmen.     27/03/2019: Belichting.     24/04/2019: Muziek downloaden en geluid.     22/05/2019: Werken met een “green screne” door Leon Geets. Vergadering woensdag 28/11/2018   Verontschuldigd: Leon Geets   Lidgeld: De bijdrage voor de club per lid is hetzelfde als voorheen, namelijk 35 euro.               DE leden worden uitgenodigd dit bedrag voor 15/12/2018 te storten op de rekening                      van de club: BE74 9792 6482 9607               Lidgeld club: 35 euro               Lidgeld club + CVB: 35 + 35 = 70 euro               Lidgeld club + VAC: 35 + 25 = 60 euro               Lidgeld club + CVB + VAC = 95 euro   Enkele leden kwamen met het voorstel om nog eens het ABC van het filmen te herhalen. Misschien kunnen we elke 2de woensdag van de maand workshops organiseren met telkens een ander onderwerp. Het is dan ook de bedoeling om de camera mee te brengen om de theorie telkens in de praktijk om te zetten. Bv.: handmatig scherpstellen, witbalans, geluid, belichting, kadrering, over de as gaan, … Bij een volgende bestuursvergadering zal dit onderwerp verder besproken worden. Op maandag 17/12/2018 om 19u30 is een bezoek gepland aan de videoclub van Diepenbeek. Adres: Patersplein, (Rooierheide) Diepenbeek. Geïnteresseerden nemen best contact op met Leon Geets. 1-minuutclubwedstrijd op woensdag 12 december om 19u30: Op dit ogenblik zijn er 24 filmpjes doorgemaild via “we-transfer” naar Paul Kennes. Als er nog leden zijn die met een filmpje willen deelnemen, haast u !!! Mail naar: Paul.kennes@telenet.be. Vanaf 19u  worden stoelen en  tafels klaargezet. Jurering: Walter + 1 nog aan te duiden ander jurylid (Luc Borgers, Magda Verbist, Andrej Szosjek) De winnaar ontvangt een diploma +   Nieuwjaarsreceptie: Noteer al in uw agenda Op woensdag 9 januari om 19u30 zijn alle leden, met hun partner, uitgenodigd op de nieuw- jaar receptie. Ook oud-leden zijn welkom ! Programma: Projectie van - de 1-minuutfilm van de winnaar van de clubwedstrijd van 12/12/2018.                                            - de film van Leon Geets (Safari in Sri Lanka), die de vorige clubwed-                                              strijd won.                                            – films “uit de oude doos” Vergadering woensdag 14-11-2018 Verontschuldigd: Roger Frederix Met een glinstering  in zijn ogen  kon onze voorzitter een talrijk opgekomen leden aantal verwelkomen. Wat betreft de 1minuut filmpjes is afgesproken om deze te centraliseren en via We-Transfer te sturen naar Paul Kennes ( tot en met 1 dec.) deze zal dan een projectie  samenstellen en de volgorde via lottrekking bepalen. Voor de projectieavond vragen wij nog de bijgevoegde lijst in te vullen dit voor eventuele controle van Sabam. Ook nog altijd een moeilijk punt “ welke muziek – gratis en in regel met Sabam “ Hieronder enkele links welke aanvaardbaar zijn. YouTube – Audiobibliotheek- https://www.youtube.com/audiolibrary/music cc-Creative-commens.org- https://creativecommons.org/about/program-areas/arts- culture/arts-culture-resources/legalmusicforvideos/ http://freemusicarchive.org/ Films: Roger Henderickx      St Martinusstoet Genk             Leon Geets                Vurige vijvers Genk             Walter De Cock          Vurige vijvers Genk             Francis Struyven        Patton Drivers Ulbeek             Paul Kennes               Normandië Volgende vergadering met bestuursvergadering – 28 november 18u30 Bestuur Vergadering woensdag 24/10/2018   Verontschuldigd: Victor Corstjens en Marcel Poelmans   Drie clubleden: Ivan Kelher, Roger Henderickx en Walter De Cock waren op zaterdag 20/10/2018 aanwezig op de clubwedstrijd van Videoclub Diepenbeek. Kwalitatief waren de vertoonde producties OK. Het is altijd interessant en leerrijk hoe in andere clubs gewerkt wordt.   Voor wat betreft onze wedstrijd van de 1-minuutfilmpjes van woensdag 12/12/2018 en onze club- wedstrijd van woensdag 27/02/2019 gaan we reclame maken  in “Genk Uit”  onder de rubriek “Wat te doen in Genk”. Bij de volgende bestuurs-clubvergadering zullen we een tekst opstellen.   Films: Ivan Kelher: Remise 56             Leon Geets: Vanhoorne Bros-Brew.Co                                  Vliegend Tapijt                                  Intro's gemaakt met het programma “Vasco da Gama” van                                  Thailand, Parijs en Genk. Vergadering woensdag 10/10/2018 Verontschuldigd: Math Velders en Roger Hendericks In het kader van het project “Verrekijker” van de Cultuurraad van de stad Genk gaan we onze club voorstellen in de bibliotheek op zaterdag 16/03/2019  van 13u tot 16u. Vanaf 11u mogen we onze stand opstellen. We nodigen alle clubleden uit om een handje toe te steken. Eerst gaan we op zoek naar boeken over “Het maken van een goede film”. Het is de bedoeling om belangstellenden te leren filmen met IPhone, IPad  of camera, hoe familie-, vakantie- en reisfilmpjes monteren en bewaren voor later. Filmpjes van clubleden illustreren waar onze club voor staat. We gaan bij “Breedbeeld” informeren hoeveel de reiskosten bedragen voor het uitnodigen van les- gevers om workshops te organiseren over o.a. scenarioschrijven, audiomontages maken (met speciale aandacht om windruis en windploffen te voorkomen of weg te werken) en film maken in het algemeen. Op woensdag 12/12/2018 om 19u30 zal de wedstrijd met de 1-minuutfilmpjes doorgaan. Familie en vrienden zijn die avond ook welkom !!!  Onze clubwedstrijd zal plaatsvinden op woensdag 27/02/2019 om 19u in zaal 4. ALLEEN filmpjes, gemaakt in 2018, zullen toegelaten worden. Tijdens de samenkomst van woensdag 23/01/2019 zullen de ingezonden filmpjes door alle clubleden bekeken en gekeurd worden. Er wordt dan beslist welke films geselecteerd worden voor de clubwedstrijd. Rond 1/02/2019 volgt er een voorjurering (bij Walter thuis) door drie juryleden. De plusminus 10 filmpjes (van liefst maximum 20 minuten elk) zullen tijdens de wedstrijd achtereenvolgens vertoont worden. De uitslag volgt na een korte pauze. Films: Ivan Kelher en Paul Kennes toonden hun herwerkte montages van hun film “Remise 56”.               Jos Aerts: De piano (2007)                             Le Vendange (2005)            Leon Geets: Intro gemaakt met het programma “Vasco da Gama” van Parijs. Vergadering woensdag 26/09/2018   Verontschuldigd: Walter De Cock en Victor Corstjens.   Onze club gaat zich op 16/03/2019 van 13u tot 16u voorstellen in de bibliotheek van de stad Genk. Dit in het kader van het project “Verrekijker” van de Genkse Cultuurraad. Het is de bedoeling dat we de aandacht trekken van het publiek en hen tonen waar onze club voor staat. We laten hen zien hoe er met IPhone, IPad of camera gefilmd kan worden. Hoe het gefilmd materiaal (reis- of familiefilmpjes) bewerkt worden en vooral hoe het opgeslagen moet worden voor later. Clubfilmpjes zullen ook vertoond worden. Bij de volgende vergaderingen zullen we dit onderwerp nog verder uitwerken. Ivan had graag de heer Geert Bouckaert i.v.b. met “scenarioschrijven” en de heer Tony Jacobs i.v.b. met “film maken in het algemeen” uitgenodigd voor twee workshops. Dit zou kunnen in samenwerking met “Breedbeeld” die de lesgevers gratis ter beschikking stelt. Ook dit item zal bij de volgende bestuursvergadering verder besproken worden. Leon Geets stelde voor om op de website van de club een YouTube kanaal aan te maken met de bedoeling al onze clubfilms en films van clubleden er op te zetten.   Films: Een vijftal clubleden zijn gaan filmen in brouwerij “Remise 56”. te Koersel            Roger Henderickx, Paul Kennes en Ivan Kelher hadden elk een montage gemaakt.            Mooi gedaan ! Proficiat !              Leon Geets: Clubuitstap 8/09/2018              Roger Henderickx: Workshop “Vasco da Gama” Vergadering woensdag 12/09/2018   Verontschuldigd: Math Velders   Onze clubuitstap van 8 september was zoals elk jaar weer een succes ! De brug van Vroenhoven, de Jezuïtenberg, het Fort van Maastricht en het etentje in restaurant “Kanne en Kruiken” waren de moeite waard !   De clubwedstrijd  met als thema “1 minuutfilmpje” zal doorgaan op woensdag12 december om 19u30. Vrienden en familieleden zijn dan ook welkom !   Workshop: deel 2 - Kaarten maken met “Vasco da Gama” door Leon Geets.                    Mooi uitgelegd, Leon. In naam van ons allemaal: bedankt !   Films: Leon Geets: Clubuitstap 8/09/2018 Maandverslag augustus Vergadering woensdag 22/08/2018   Verontschuldigd: Walter De Cock   Leon Geets projecteerde een viertal 1-minuutfilmpjes, die hij gedownload had van Youtube.   Workshop: Kaarten maken met het programma van “Vasco da Gama” door Leon Geets.                     Deze zeer interessante workshop krijgt op woensdag 12/09/2018 een vervolg …                       Bedankt, Leon, voor de duidelijke uiteenzetting !                     Maandverslag juli Bestuursvergadering: dinsdag 24/07/2018: Algemeen vergadering : woensdag 25/07/2018   Workshop voor één van de volgende vergaderingen: Hoe kunnen we van een familiebijeenkomst, een trouwfeest, een uitstap, een reis, enz. een mooi  filmpje maken ? Op voorhand overdenken wat belangrijk is en alleen dat filmen wat nodig is om uw verhaal af te maken. Niet te veel en te lange shots, maar ook niet te weinig.   Halfjaarlijkse clubwedstrijd: Deze keer wordt het een 1-minuutfilmpje.        – Het moet een filmpje zijn dat na 1/08/2018 gefilmd en gemonteerd moet zijn.        – Max. 60 seconden: titel + aftiteling inbegrepen.        – De wedstrijd zal doorgaan op woensdag 12 december 2018 om 19u30 in zaal 4.   2de Gala van de Limburgse Filmers: Over dit onderwerp waren er verschillende meningen:     - Is het nog de moeite om nog een Gala te organiseren als je bedenkt dat er weinig interesse is       van de andere Limburgse Videoclubs ?     - Het vele werk en inzet van de leden (+familie) ten spijt bracht het het niet veel op voor de       clubkas     - Misschien is het beter om onze clubwedstrijd op te waarderen en de andere Limburgse       Videoclubs daarop uit te nodigen.     - Alleszins wordt in 2019 geen Gala  georganiseerd.       Als we in 2020 opnieuw een Gala organiseren gaan er enkele aanpassingen gebeuren:       de Gala mag niet langer duren dan 3 uur, de proclamatie zal doorgaan in de foyer, de andere        Limburgse Videoclubs te vragen hun leden  warm te maken om mee te doen met een filmpje of om       te komen kijken, ….   Filmproject: Limburgse bieren en kazen.     Het is de bedoeling om met 5 groepen van telkens 3 personen opnames te maken in     3 brouwerijen ( Remise in Koersel, Kompel in Maasmechelen, Wilderen in Kerkom) en     2  kaasboerderijen (In grotten gerijpte kaas in Riemst en de Geitenkaasboerderij in Achel).   Filmgeluiden:     Ivan Kelher ontdekte hieromtrent een interessante link: BBC Sound Effects                 http://bbcsfx.acropolis.org.uk/  Vergadering woensdag 25/07/2018   Films:       In de omgeving van Nevers (Frankrijk)      Walter De Cock       Uganda, welcome to the jungle       Nicole Vangeneugden en Francis Struyven       Bosnië-Herzegovina       Leon Geets       De grotten van Postojna       Ivan Kelher       Slovenië       Leon Geets